MANAGEMENT PERSONÁLU S GARYM DOUGLASEM


Jak vytvářet dynamický byznys a personál, který je tak nadmíru vděčný, že vás nikdy neopustí?

Uvažujte o tom.


Předpoklady

Žádné

Ceny

Platí globální ceny a ceny dle věku.
Vaše individuální a platné ceny lze po registraci zobrazit v části Fakturace a platby.


Call #1: your time in the world

Call #2: your time in the world

Call #3: your time in the world